Наставно - стручно веће

Чланови Наставно-стручног већа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд су:
 1. др Вера Петровић, проф. с.с., председник Академије
 2. др Перица Штрбац  проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 3. др Александра Грујић  проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 4. др Драгана Прокин  проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 5. др Горан Зајић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 6. др Даница Мамула-Тартаља  проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 7. др Татјана Кеча  проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 8. др Стеван Величковић  проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 9. др Славољуб Томић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока грађевинско-геодетска школа
 10. др Драган Николић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 11. др Слободан Панџић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 12. др Марина Николић Топаловић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 13. др Зоран Бундало, проф.с.с., руководилац Одсека Висока железничка школа
 14. др Сања Јевтић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 15. др Зорица Милановић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 16. др Сандра Касалица, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 17. др Ана Акентијевић-Јелић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент  
 18. мр Катарина Николић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 19. др Данијела Пауновић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 20. др Драгана Церовић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент