Документа

Правилници

Правилник о међународној мобилности бр. 540/1 од 21.5.2020. г. (са изменама и допунама; у примени од 29.5.2020.)
Правилник о међународној мобилности бр. 564/1 од 19. 03. 2019. г.
Језичка политика
Правила и услови за селекцију кандидата за међународну мобилност

ДокументаAplication Form
Study Plan
Learning Agreement
Learning Agreement Erasmus+
Learning Agreement Traineeships Erasmus+
Transcript of Records
Transcript of Work
Grading Table
Grading Scale
Decision on Academic Recognition