Служба за међународну сарадњу

маст. филол. Тара Пешић

Координатор за међународну сарадњу

tara.pesic@viser.edu.rs

др Драган Новковић

Координатор за мобилност

dragan.novkovic@viser.edu.rs

Горан Пантић

Члан за правна питања
међународне сарадње

goran.pantic@viser.edu.rs

Маријана Пантовић

Члан за финансијска питања
међународне сарадње

marijana.pantovic@viser.edu.rs

Љиљана Џунић

Административни члан

ljiljana.dzunic@viser.edu.rs

Ненад Дрекаловић

Представник студената

Теодора Мијаиловић

Представник студената